Brunswick is toegewijd aan het verstrekken van een werkplek die gelijke loopbaanmogelijkheden biedt voor iedereen, uitsluitend gebaseerd op verdienste.

In verband met dit beleid staat het bedrijf geen discriminatie toe op basis van ras, huidskleur, geloof, geslacht, leeftijd, land van herkomst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, veteranenstatus of elke andere beschermde status onder de van toepassing zijnde wetgeving.